Аура

В разсъжденията на хората относно магията и технологията на енергийната трансформация често се среща думата "аура". По принцип този термин се разбира като някакъв вид енергийно поле, изучавано от човека.
В екотериката под аура се разбира „тънка, невидима субстанция произлизаща от човешкото и животинско тяло”,  а в превод от гръцки език аура означава „подухване на вятър”, т.е поток.

Само по себе си понятието идва от източната философия, където под аура се разбира субстанция  или тънка материя, наричана още еманация. Източните мистици, потвърждават че еманацията е  материално образувание, физически представляващо себе си като облак от непарения или сублимации, пораждани от тялото и обкръжаващото го.

Екстрасенсите виждат аурата почти винаги. Парапсихолозите твърдят, че доказателства за нейното съществуване се и детските рисунки, където за изобразени зелени кучета и оранжеви дървета. Съществуват методи, позволяващи и на обикновен човек да се научи да вижда аурата с  просто око. Въпреки това се водят много спорове относно съществуването на аурата - има ли я или не. По доказателства представени от специалистите тя не просто съществува, а има конкретни качества - размер, форма, цвят и даже мирис. Що се отнася до мириса, то всеки човек има индивидуален и труден за описване. Размерът има точно определении граници. Дебелината на яйцеобразният пашкул на здрав човек е около 5 см, размера (диаметъра) е около 70 - 100 см.
Относно духовния ръст аурата може да се увеличава. За аурата на великите пророци и древни учители казват, че аурата им се е простирала на няколко километра и е била толкова мощна и силна, че даже обикновенните хора  са я виждали като ореол над главите им. Цветове на аурата са различни. Има едноцветни и разноцветни. Цветът може да се променя в зависимост от мисловната и емоционална сейност на човека. Той винаг оговори за истинският вътрешен живот.

Аурата не може да се подправи със никакви трикове.
С настъпването на 20 век се научиха как да я снимат и регистрират. Тесла и Кирилиан, Золотов и Коротков - тези велики учени всеки по свой начин се трудиха над въпроса за визуализацията.

Аурата е непосредственно свързана с чакрата. Чакра - това е нервен център, аккумулиращ и разпределящ физическата, умственната, емоционалната и духовната енергия.
Съществуват седем основни чакри и още 42 второстепенни чакри. Самата дума „чакра” е санкритска и означава „колело” или  „диск”, отразявайки идеята, че всяка една от тях се връща към основната си идея. Всяка от тези седем главни чакри докосва различни аспекти на физическото тяло.
Чакрите са свързани помежду си чрез преминаващи от всякъде енергийни канали, наричани надиси, което означава " течаща вода ". На изток чакрите се сравняват с цветове на лотос. Смята се, че у духовно възвисените хора цветовете на лотоса постепенно се разтварят и енергийните колела започват да се връщат.

Основните центрове са разположени в центъра на енергийните канали - Сушумни, който минава през гръбначния стълб. Всяка чакра си има свое име (отгоре на голу): Сахасрара, Аджна, Впmудха, Анахата, Манипур, Свадхпстана, Муладхара.
Тези центровее съответстват на седемте цветни спектъра на дъгата и на седемте музикални ноти.
Затова аурата на човек е цветна, това зависи от тънките тела и от разстварянето на енергийните центрове.

Аура камера

Снимката от аура камера е единственото доказателство за съществуването на т.нар. индиго, виолетови и кристални хора. Чрез диагностиката на Вашите аура и чакри може да измери Вашето емоционално състояние, баланса на енергиите ин и ян, съотношението на Вашите дух-разум-тяло, качеството на релаксация, както и размерът на Вашите биополе и аура. Цветовият спектър показва Вашето духовно развитие, както и особености в интимната сфера, Вашите финанси, здраве, личностно израстване и др.

 
/